mak350

Diamantzaag voor makita muurzaag

Extra dunne diamantzaag voor makita muurzaagmachine

Handzaag 350 x 15,87 x 2,4mm

Handzaag voor de muurzaagmachine

Diam Ø 350 X 15,87

5 stuks

5 x Handzaag 350 x 15,87 x 2,4mm

Handzaag voor de muurzaagmachine

Diam Ø 350 X 15,87